TĂNG Reviews and installs App

Dành cho nhà phát triển phần mềm và publishers

Chỉ $0.05
Nhiệt tình
Nhanh chóng

DỊCH VỤ

Tăng rating, reviews và install trên Google Play & Apple Store

Incent Installs

Tăng hạng ứng dụng trên Google Play & AppStore
Tăng lượt tải tự nhiên và doanh thu

App Rating

Đánh giá 5* cho ứng dụng của bạn

Viết Reviews

Viết review chất lượng cho app.
Bảo về ứng dụng khỏi spammers, đối thủ cạnh tranh và người dùng xấu

BẢNG GIÁ

Installs

Tăng hạng trên Store và đua TOP

$0.05

1 Install

  • Tăng được 10k installs mỗi ngày
  • Thị trường Global & Việt Nam

Ratings

Đánh giá 5* cho ứng dụng

$0.05

1 Rating 5*

  • Tăng được 10k stars mỗi ngày
  • Đặt mua tối thiểu 50 rating
  • 100% tài khoảng Google Play thật

Reviews

Viết review tốt cho ứng dụng

$0.05

1 Review

  • Viết được 10k reviews mỗi ngày
  • Đặt mua tối thiểu 50 review
  • 100% tài khoảng Google Play thật